Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi

Vaihde: (03) 240 5111, avoinna ma-pe 8.30-15.45

Jätehuollon sanastoa

Aluejätepiste
Haja-asutusalueella sijaitseva keräyspaikka, "kylän yhteinen roskis". Aluejätepiste on tarkoitettu ainoastaan vuosimaksun maksaneiden kiinteistöjen käyttöön. Aluejätepisteeseen voi viedä kodin päivittäiset jätteet.

Ekopiste
Ekopisteet sijaitsevat usein toreilla ja kauppojen yhteydessä. Asukkaat voivat viedä pisteeseen lajiteltuja hyötyjätteitä, kuten paperia, kartonkia, lasia ja metallia.

Jäteasema
Asemalla vastaanotetaan kodin vaarallisia jätteitä eli ongelmajätteitä,  lajiteltuja hyötyjätteitä sekä sähkölaitteita. Asemalla vastaanotetaan myös pieniä eriä kaatopaikkajätettä. Jäteasemilla on aukioloajat ja henkilökuntaa palvelemassa. Yhtiön alueella on 22 jäteasemaa.

Jätteenkäsittelykeskus
Pirkanmaan Jätehuollolla on kaksi jätteenkäsittelykeskusta, Tampereen Tarastenjärvellä ja Nokian Koukkujärvellä. Keskukset ovat täyden palvelun jätehuoltoalueita, joissa vastaanotetaan ja käsitellään yritysten ja kotitalouksien jätteitä. Jätteenkäsittelykeskuksista löytyy myös kaatopaikat, jonne loppusijoitetaan jätteitä.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kilpailutettu jätteenkuljetus
Yhtiön alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus (Jätelaki 10§). Kaikkien asuinkiinteistöjen ja vastaavaa jätettä tuottavien julkisten laitosten tulee kuulua järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Yhdyskuntajätteen kuljetus on alueellisesti kilpailutettu ja keräysreittien logistiikka on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi - kustannukset ja ympäristövaikutukset minimoiden.

Tuottajavastuu
Tuottajavastuulla tarkoitetaan kaupan ja teollisuuden velvollisuutta huolehtia niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä aiheutuvista kustannuksista. Suomessa tuottajavastuu koskee akkuja ja paristoja, pakkauksia, paperia, sähkölaitteita, renkaita ja ajoneuvoja.

Jätelajien nimet

Biohajoava jäte
Jäte, joka varsin nopeasti hajoaa biologisesti, aerobisesti tai anaerobisesti. Biohajoava jäte voi sisältää biojätteen lisäksi kuitupohjaista jätettä, kuten puuta, paperia ja kartonkia sekä lietettä tai lantaa.

Biojäte
Muodostuu elintarvike-, ruoka- ja puutarhajätteestä. Kompostoituva, biologisesti hajoava jäte.

Energiajäte
Erikseen kerätty polttokelpoinen jäte, joka ei sisällä materiaalina hyödynnettäviä ainesosia. Yhtiön alueella energiajätettä kerätään ainoastaan yrityksiltä.

Hyötyjäte
Materiaalina tai energiana hyödynnettävä jäte. Materiaalina voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi paperia, pahvia, kartonkia, lasia ja metallia.

Kaatopaikkajäte
Materiaalina hyödyntämiseen tai energiantuotantoon kelpaamaton sekä muu suoraan loppusijoitukseen ajettava yhdyskuntajäte ja kaatopaikkakelpoinen yritystoiminnan jäte.

Sekajäte (kuivajäte)
Sekajäte jää jäljelle, kun hyödynnettävät jätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet kerätään erikseen. Tavanomainen, asumisessa syntyvä jäte sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava julkisessa toiminnassa syntyvä jäte.

Vaaralllinen jäte (ongelmajäte)
Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa syttyvä, syövyttävä tai myrkyllinen.

Sähkölaitteet (SER)
Sähkö- ja elektroniikkaromulla tarkoitetaan käytöstä poistettuja sähkölaitteita sekä niiden komponentteja ja osia. Kotitalouksien sähkölaitteiden jätehuolto kuuluu tuottajavastuulle.

Yhdyskuntajäte
Yhdyskuntajätettä on asumisessa syntyvä jäte (kotitalousjäte) sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden sekä palvelutoiminnan jäte.

Jaa tämä sivu Facebookissa

Twiittaa

Lähetä linkki